شرکت آریان مهر نیرو آریان

پیشرو در صنعت پزشکی و آزمایشگاهی و وارد کننده پیشرفته ترین دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز در پاتولوژی